Про Проект

About images

C# — об'єктно-орієнтована мова програмування з безпечною системою типізації для платформи .NET. Розроблена Андерсом Гейлсбергом, Скотом Вілтамутом та Пітером Гольде під егідою Microsoft Research. Синтаксис C# близький до С++ і Java.

Вікіпедія

Розроблений модуль «ПРОГРАМУВАННЯ НА МОВІ С#, БАЗОВИЙ КУРС СУПРОВІД 8-9 КЛАСУ» включає в себе основні розділи і поняття з шкільного курсу програмування 8-9 класу, а також дозволяє краще засвоїти візуальну складову мови програмування C#. Знання та практичний досвід, що будуть отримані в процесі вивчення курсу, дозволять значно розширити кругозір та можливості слухачів.

Метою тренінгу є ознайомлення вчителів з середовищем Microsoft Visual C# 2010 Express для виконання вимог розділу програми курсу «Інформатики» в 6, 8 і9 класахяк альтернатива середовищу ”Lazarus”.

Структура модулю підвищення кваліфікації вчителів інформатики

 • Інтерфейс середовища Microsoft Visual C# 2010 Express. Особливості створення проекту.Створення простої форми.
 • Поняття про об’єкт у програмуванні. Властивостіі методиекранної форми і елементів керування.
 • Поняття події. Види подій. Програмне опрацювання події.
 • Складання та відлагодження програм з використанням операторів розгалуження.
 • Складання та відлагодження програм з використанням операторів повтореннята розгалуження.
 • Масиви. Використання елементів керування для введення та виведення елементів.
 • Графіка у С#. Використання графічних примітивів. Графічне відображення даних.
 • Створення власного проекту за індивідуальним завданям.
 • Створення проекту в консольному режимі.Типи даних у програмуванні. Структура програми. Введення й виведення даних в консольному режимі.Читання інформації з файла та запис у файл..
 • Умовні оператори (коротка та повна форма). Складені умови.
 • Оператори циклу. Вкладені цикли.
 • Функції в С#. Рекурсія.
 • Масиви. Алгоритми пошуку.
 • Обробка текстових даних.
 • Залікова робота.

Згідно з індексом TIOBE,
C# досить тривалий час твердо займає позицію в лідируючій десятці
найпопулярніших мов програмування.

Команда Проекту "Тренінг по C#"

Науково-методичний центр викладання інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій і дистанційного навчання

Віталій Ребрина

Організатор Проекту

Віталій Зубик

Cистемний адміністратор Проекту

Станіслав Стремецький

Лектор Проекту

Вілен Колісецький

Лектор Проекту


Авторами мови програмування C# стали Скотт Вилтамут
і Андерс Хейльсберг — творець Турбо Паскаля і Дельфи,
який перейшов в 1996 році в Microsoft.

Практичні роботи

Виконання практичних робіт - необхідна умова для отримання сертифікату

Практична робота №1

Створення та налагодження простої програми з графічним інтерфейсом

Практична робота №2

Опрацювання властивостей форм та елементів керування

Практична робота №3

Редагування коду обробників подій, пов’язаних з елементами керування

Практична робота №4

Створення та відлагодження прикладних програм

Практична робота №5

Створення та відлагодження прикладних програм

Практична робота №6

Реалізація алгоритмів обробки елементів масиву

Практична робота №7

Створення малюнків, які складаються з графічних примітивів. Побудова графіка функціїПрактична робота №8

Реалізація лінійних алгоритмів

Практична робота №9

Реалізація алгоритмів з розгалуженням

Практична робота №10

Реалізація циклічних алгоритмів

Практична робота №11

Реалізація алгоритмів з використаннямфункцій

Практична робота №12

Реалізація алгоритмів обробки елементів масиву

Практична робота №13

Реалізація алгоритмів обробки текстових даних

Результати практичних робіт №8..13