Друк 

За Законом України «Про освіту» «педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру».

Самоосвіта педагога — свідома діяльність з удосконалення своєї особистості як фахівця: адаптування індивідуального неповторних рис до вимог педагогічної діяльності, постійне підвищення рівня професійної компетентності й неперервне вдосконалення рис своєї особистості.

Нормативно-правовий супровід самоосвіти педагогів в розрізі ІКТ 

1. Всеукраїнський рівень 

Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки»

 Науково-педагогічний проект "Академія інноваційного розвитку освіти" (наказ МОН від 22.04.2014 №632).   

  ІКТ-освіта педагогів України 

2. Регіональний рівень 

3. Програми з підвищення ІКТ-компетенцій, що проводяться у Хмельницькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти

 3.1. Intel 

  Дистанційний курс "Інтел. Навчання для майбутнього"

    Міні-тренінги

     - "Вчимося думати разом"

     - "Школярі-дослідники"

     - "Управлінський проект в освіті"

     - "Освітнє середивище "1 учень-1 комп'ютер" у школі"

  3. 2. Цифрові технології 

  3.3. Вчителі в онлайні 

 3.4. Цифрова культура педагога 

    Цифрова культура педагога - це 20-годинна програма для курсів (схвалено Науково-методичною радою Хмельницького        ОІППО, протокол №1 від 03.03.2014 року)

 3.5. Тренінги та профільні спецкурси для педагогічних працівників у міжатестаційний період

  Основи Інтернету

  Основи веб-дизайну