Головні напрямки роботи НМЦ викладання інформатики, ІКТ і ДН :

 • аналіз сучасного стану інформаційно-комунікаційних технологій та інформатики як науки; 
 • науково-методичне забезпечення викладання шкільного курсу «Інформатика»
 • розробка і апробація методичних рекомендацій, навчальних посібників з інформатики
 • забезпечення навчально-методичного, інформаційно-видавничого супроводу освітнього процесу з інформатики
 • поширення передового педагогічного досвіду з питань викладання інформатики та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій
 • впровадження інформаційно-комунікаційних технологій і дистанційного навчання
 • вивчення рівня готовності та компетентності методичних і педагогічних працівників до вирішення задач комп'ютеризації та інформатизації закладів освіти
 • забезпечення практичного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій
 • впровадження комплексу освітніх програм «Сто відсотків»
 • впровадження комплексної програми інформатизації регіональної системи освіти
 • створення єдиного інформаційного простору навчальних закладів області
 • використання складових дистанційної освіти
 • забезпечення практичного впровадження елементів дистанційного навчання
 • проведення експериментальної роботи щодо розвитку творчих здібностей обдарованих учнів за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.