Друк 

  Коновалов Андрій Анатолійович
Напрямки роботи: здійснює загальне керівництво лабораторією, забезпечує діяльність локальної мережі Хмельницького ОІППО, забезпечує підключення до мережі Інтернет комп’ютерів ХОІППО, здійснює методичний супровід предмету Інформатика в частині апаратного забезпечення, надає методичну допомогу педагогам щодо впровадження ІКТ, бере участь у проведенні олімпіад з інформатики та інформаційних технологій, супроводжує вебінари.  Організовує роботу методиста з ІКТ та ТЗН (Коцюбан І.І.-0.5 ст).  Веде питання щодо обліку матеріальних цінностей центру, виконує обов’язки системного адміністратора центру. Організовує роботу по оволодінню вчителями області ІКТ. Сприяє організації і проведенню олімпіад з програмування та інформаційних технологій.  Підтримує технічне обладнання центру в робочому стані. Виконує поточні завдання лабораторії і центру.

 

Кваліфікаційна категорія: вища.

Освіта: 1988 р. – Тернопільский педагогічний інститут ім.Я.Галана, кваліфікація – вчитель математики.

Професійний шлях: 1987 року працював у Хмельницький ЗОШ №25 на посаді вчителя фізики та інформатики.

2001 р. методист інформаційно-методичного відділу (нині – НМЦ викладання інформатики, ІКТ і ДН Хмельницького ОІППО);

2013 р. – завідувач лабораторії інформаційно-комунікаційних технологій

Питання, над яким працює у міжкурсовий період: «Локальна комп’ютерна мережа інституту з виходом в Інтернет».

Науково-методичні публікації: методичний посібник «Мобільний Інтернет»;

«Освітні можливості комп’ютерної мережі як складової формування ІКТ-компетентностей вчителя та учня.» (збірник наукових праць за матеріалами обласної науково-практичної конференції «Розвиток професійної компетентності педагогів у контексті реалізації нового Державного стандарту базової та  повної загальної середньої освіти»)

Участь у міжнародних, всеукраїнських конференціях, семінарах, форумах: 2013 р. участь у Всеукраїнському форумі «IntelEducation».

Підвищення професійного рівня:

Курси у міжатестаційний період: 08 листопада 2013 р. - курси при ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» за категорією «Завідувачі (методисти) центрів (кабінетів, лабораторій) дистанційного навчання закладів післядипломної педагогічної освіти».

Самоосвіта:

Сертифікати про проходження курсів за освітніми програмами з питань підвищення інформаційно-комунікаційної компетентності:

За сумлінну роботу нагороджувався грамотами та подяками ХОІППО, почесною грамотою обласного управління освіти і науки Хмельницької ОДА та міністерства освіти і науки України.