Ребрина Віталій Арсенович

Посада: завідувач науково-методичного центру викладання інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій і дистанційного навчання

Напрямки роботи:

Здійснення загального керівництва центром

Організація і проведення планування роботи лабораторій і сектору центру

Сприяння організації і проведенню олімпіад з програмування та інформаційних технологій

Організація роботи лабораторій та сектору центру

Виконання поточних завдань центру та інституту

 Кваліфікаційна категорія: вища

        Звання: вчитель-методист

        Освіта:

1979 р. – Тернопільський державний педагогічний інститут, фізико-математичний факультет з відзнакою, кваліфікація – «вчитель математики та фізики»;
1987 р. – Московський державний університеті ім.М.Ломоносова, кваліфікація –  «вчитель-основ інформатики та обчислювальної техніки».

         Професійний шлях:
Працював у середній школі Хмельницького району вчителем математики, педагогом-організатором, директором школи. З 1983 року – у Хмельницькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти: методист з математики, методист з інформатики, а з 1986-го– завідувач кабінету інформатики. Кабінет інформатики кілька разів реорганізовувався в лабораторію, відділ, центр.

        Підвищення кваліфікації при ЦІППО (м.Київ): 1980, 1986, 1991, 1996, 2002, 2008, 2014

        Питання, над яким працює у міжкурсовий період: «Особливості організації та науково-методичного супроводу роботи з обдарованими учнями з інформатики в он-лайн режимі».

        Науково-методичні публікації:

 1. Ребрина В.А. Дидактичні аспекти навчання алгоритмізації, програмуванню і використанню ЕОМ в навчальному процесі, Хмельницький ОІУВ, 1990 р.
 2. Ребрина В.А. Вивчення мови програмування Бейсік, Хмельницький ОІУВ, 1991 р.
 3. Ребрина В.А. Самостійні та контрольні завдання з основ інформатики та обчислювальної техніки, Хмельницький ОІУВ, 1992 р.
 4. Ребрина В.А. Клавіатура ЕОМ. Плакат, Хмельницький ОІУВ, 1994 р.
 5. Ребрина В.А. Графічний редактор EDGR, Хмельницький ОІУВ, 1994 р.
 6. Ребрина В.А. Умови роботи вчителя основ інформатики та обчислювальної техніки в кабінеті обчислювальної техніки. BLIS1,  1993 р.
 7. Ребрина В.А. Лекційно-практична форма викладання основ інформатики та обчислювальної техніки. BLIS2, 1994 р.
 8. Ребрина В.А. Технологія структурного програмування. BLIS3, 1995 р.
 9. Ребрина В.А. Розв’язування олімпіадних задач районного туру 1993 року. BLIS3, 1995 р.
 10. Ребрина В.А. Використання комп’ютера на уроках хімії. BLIS4,  1995 р.
 11. Ребрина В.А. Електронний журнал BLIS - засіб розвитку обдарованої учнівської молоді// Комп’ютер у школі та сім’ї, №3, 1998 р.
 12. Ребрина В.А., Попик А.В. Динамическое программирование и его применение к решению некоторых задач. Газета “Информатики”, № 13, 1998, г. Москва
 13. Ребрина В.А. Міжпредметні зв’язки інформатики та образотворчого мистецтва. Газета «Майбуття», 1998 р.
 14. Ребрина В.А. Проблеми інформатики. Газета «Майбуття», №11-12, 1999 р.
 15. Ребрина В.А. Як не загубити талант// Комп’ютер у школі та сім’ї, № 3, 1999 р.
 16. Ребрина В.А. Комплекс навчально-методичних засобів для викладання основ інформатики та обчислювальної техніки в середніх закладах освіти// Комп’ютер у школі та сім’ї, № 1, 1999 р.
 17. Ребрина В.А. Лекції з програмування. Газета Інформатика. № 23 1999 р.
 18. Ребрина В.А. Лекції з програмування. Газета Інформатика. № 24 1999 р.
 19. Ребрина В.А. Лекції з програмування. Газета Інформатика. № 25 1999 р.
 20. Ребрина В.А. Лекції з програмування. Газета Інформатика. № 26 1999 р.
 21. Ребрина В.А. Збірник програм з інформатики для 2-11 класів. Шепетівка. Аспект. – 2003.
 22. Ребрина В.А. Організаційні форми роботи з обдарованою учнівською молоддю. // Комп’ютер у школі та сім’ї, № 5, 2004 р.
 23. Ребрина В.А. Положення про кабінет інформатики. Збірник нормативних документів. Шепетівка. Аспект. – 2005.
 24. Ребрина В.А. Активізація пізнавальної діяльності сільських учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій. //Комп’ютер у школі та сім’ї, № 8, 2008 р.
 25. Інформатика: 10 кл. : дворів. навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл. / В.А.Ребрина, Й.Я.Ривкінд, Л.А.Чернікова, В.В.Шакотько; заг.ред. М.З.Згуровського. – К.: Генеза, 2008.–344 с.:іл..
 26. Інформатика: Універс. зб.: 10 кл. / В.А.Ребрина, Й.Я.Ривкінд, Л.А.Чернікова, В.В.Шакотько. – К.: Генеза, 2008.–208 с.:іл..
 27. Ребрина В.А. Виступ на конференції з нагоди 70-річчя Хмельницького ОІППО. Активізація пізнавальної діяльності учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Запровадження дистанційного навчання. Збірник статей. ХОІППО. 2009
 28. Ребрина В.А. Факультативний курс з об’єктно-орієнтованого програмування на мові С#. З досвіду роботи. Електронний ресурс http://malnvk.ucoz.ua http://dn.hoippo.km.ua/cs.html
 29. Ребрина В.А. Олімпіадний рух і предмет інформатика. //Комп’ютер у школі та сім’ї, № 2, 2010 р., с.30-31.
 30. Ребрина В.А. Шкільна інформатика та олімпіадний рух на Хмельниччині: історія та перспективи. Педагогічний дискурс, №7, 2010 р., с.183-189.
 31. Ребрина В.А. Факультативний курс з програмування мовою Pascal. Методичний посібник. Хмельницький: ХОІППО, 2010. – 110с. (співавтори Вапнічний С.Д., Зубик В.В.)
 32. Ребрина В.А. Факультативний курс з програмування мовою С++. Методичний посібник. Хмельницький: ХОІППО, 2010. – 110с. (співавтори Вапнічний С.Д., Зубик В.В.)
 33. Ребрина В.А. Спецкурс для слухачів курсів "Основи візуального програмування". Практикум. Хмельницький: ХОІППО, 2011. Електронний ресурс http://dn.hoippo.km.ua/vb
 34. Ребрина В.А. Спецкурс по об'єктно-орієнтованому програмуванню мовою С#. Практикум. Хмельницький: ХОІППО, 2011. Електронний ресурс http://dn.hoippo.km.ua/cs
 35. Ребрина В.А. Можливості дистанційного навчання у підвищенні кваліфікації учителів інформатики та підтримки обдарованої сільської учнівської молоді. Міжнародної науково-практичної конференції «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ». Київ.18.10.2012
 36. Ребрина В.А. Формування цифрової культури педагогів. Всеукраїнська науково-методична Інтернет-конференція «Формування інформаційно-комунікаційної компетентності педагогічних працівників у системі неперервної післядипломної освіти» Харків. 8.11.2012
 37. Ребрина В.А. Використання ІКТ у курсовій підготовці учителів інформатики та організації методичної роботи з методкабінетами та школами. Конференція «Розвиток професійної компетентності педагогів у контексті реалізації нового Державного стандарту базової та повної середньої освіти (природничо-математичні предмети, інформатика та технології)» Хмельницький: ХОІППО, 2013. Електронний диск.
 38. Ребрина В.А. Використання ІКТ у курсовій підготовці учителів інформатики й організації методичної роботи з методкабінетами і школами// Комп’ютер у школі та сім’ї.–2013.–№8, с.19-22
 39. Ребрина В.А. Про вибір мови програмування// Комп’ютер у школі та сім’ї.–2014.–№2, с.23


        Підвищення професійного рівня:

        Грамоти:

        Подяки:

        Нагрудні знаки: