Нові концепції програмування
(НКП)

 Дозволено гостьовий доступ до курсу

Розглядаються принципи об'єктно-орієнтованого програмування на прикладі С#

Дозволено гостьовий доступ до курсу