МАКСИМЕНКО ВЕРОНІКА АНАТОЛІЇВНА
Посада: завідувачка лабораторією засобів навчання

Напрямки роботи:
організація та проведення в області апробації електронних педагогічних програмних засобів, виготовлених на замовлення Міністерства освіти і науки України;

консультування та надання методичної допомоги вчителям щодо ліцензованого програмного забезпечення;
здійснення методичного супроводу предмету Інформатика в частині програмних засобів, проведення конкурсу на кращий програмний засіб серед вчителів області у рамках обласної педагогічної виставки "Освіта Хмельниччини на шляхах реформування";
організація та проведення семінарів, вебінарів методистів методистів Р(М)МК, керівників МО, учителів інформатики;  
організація та проведення олімпіади з інформаційних технологій


Кваліфікаційна категорія: вища

Освіта: Одеський політехнічний інститут, 1992, спеціальність – автоматика та управління в технічних системах

 Професійний шлях:

1993 р. – інженер на кафедрі електронно-обчислювальних систем Хмельницького технологічного інституту,

1994 р. – методист Хмельницького обласного інституту удосконалення вчителів;

2012 р. – завідувачка лабораторією засобів навчання НМЦ викладання інформатики, ІКТ і ДН Хмельницького ОІППО.

Науково-методичні публікації:

1.      Методичні рекомендації щодо використання програмно-педагогічного засобу "GRAN-3D" на уроках математики.//Хмельницький: ХОІППО, – 2002. – 25с.

2.   Методичний порадник щодо мережевих технологій, створення тестів та запитів у базі даних. //Хмельницький: ХОІППО, – 2004. –с. 1-6.

3.    Вивчення СУБД Microsoft Access 2000 на уроках інформатики. //Хмельницький: ХОІППО, – 2004. – 43с.

4.    Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2005/2006 навчальному році.//Майбуття. – 2005. - № 18-19. – С.11

5.    Оцінки – позитивні, перспективи – обнадійливі. //Майбуття. – 2005. - № 21. – С.4

6.    Максименко В.А. Апробація електронних програмних засобів навчального.//К.: "Комп'ютер у школі та сім'ї", № 8, 2007 р. – с.37.

7.    Створено віртуальні об'єднання. .//Майбуття. – 2007. - № 25. – С.8

8.    Програми в електронному вигляді.//Майбуття. – 2008. - № 19. – С.4

9.    Апробація електронних педагогічних програмних засобів навчального призначення//Майбуття. – 2009. - №№ 13-14. – С.15

10. Підготовка вчителів до використання електронного програмного забезпечення у навчально-виховному процесі//Матеріали науково-практичної конференції "Становлення і розвиток післядипломної педагогічної освіти на Хмельниччині".– Хмельницький: ХОІППО, 2009. – С.209-212

11.    Апробація електронних посібників. //Майбуття. – 2010. - №№ 11-12. – С.7

12.    «Web 2.0» опорний конспект лекції на допомогу слухачам курсів. //Хмельницький: ХОІППО, – 2010. – 24с.

13.    Методичні рекомендації щодо викладання інформатики у 2011-2012 навчальному році //Майбуття. – 2011.-№№15-17.  – с.  .

14.    Складова професійної компетентності //Майбуття. – 2011.-№ 21-22.  – с. 7-8.

15.  Методичні рекомендації щодо викладання інформатики у 2013-2014 навчальному році. //Майбуття. – 2013. №№13-16(470-473). – с.39-44.

16.    Інформаційно-комунікаційна компетентність педагогів як складова професійної компетентності // Зб. наук. пр. за матер. наук.-практ. конф. «Розвиток професійної компетентності педагогів у контексті реалізації нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти». – Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2013. – С. 120-126.

Участь у міжнародних, всеукраїнських конференціях, семінарах, форумах:

2012 р.– учасник Всеукраїнської інтерактивної конференції «Сучасні підходи до створення та використання мультимедійних програмних засобів у навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів» (20 вересня 2012 р., м. Рівне);

2012 р.– учасник Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції "Формування інформаційно-комунікаційної компетентності педагогічних працівників у системі неперервної післядипломної освіти" (8 листопада 2012 р., м. Харків);

2013 р. – учасник Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річному ювілею кафедри прикладної математики і соціальної інформатики Хмельницького національного університету «Актуальні проблеми підготовки спеціалістів ІКТ» (10-16 травня 2013 р., м. Хмельницький);

Грамоти: Почесна грамота управління освіти Хмельницької обласної державної адміністрації (2003), Грамота Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2009),  Почесна грамота департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації (2014)

Подяки: Подяка Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2013)

Підвищення професійного рівня:

курси при Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти:

2002 р. – за категорією завідувачів (методистів) методкабінетів (лабораторій) інформатики обласних (міських) закладів післядипломної педагогічної освіти;

2006 р. – за категорією організаторів (менеджерів) дистанційного навчання – методистів ОІППО та методкабінетів;

2011 р. – завідувач кабінетів інформатики закладів післядипломної педагогічної освіти.

Посвідчення про курси:

СПК АК № 121166 від 27.06.2002 р.

СПК № 246085 від 16.09.2006 р.

12 СПК № 787744 від 23.09.2011 р.

Сертифікати:

     за програмою «Intel® Навчання для майбутнього», 2005 р.;

     з профільного курсу "Основи створення комп'ютерних презентацій", 2010 р.;

     з курсу "Курс Microsoft® із цифрових технологій", 2011 р.;

     з курсу "Ефективне використання інтерактивних дошок Panasonic у навчальному процесі", 2014 р.

     з навчального курсу Microsoft "Учителі в онлайні", 2014 р.


Копії грамот, дипломів та сертифікатів