Головні напрямки роботи НМЦ викладання інформатики, ІКТ і ДН :

аналіз сучасного стану інформаційно-комунікаційних технологій та інформатики як науки; 

науково-методичне забезпечення викладання шкільного курсу «Інформатика»

розробка і апробація методичних рекомендацій, навчальних посібників з інформатики

забезпечення навчально-методичного, інформаційно-видавничого супроводу освітнього процесу з інформатики

поширення передового педагогічного досвіду з питань викладання інформатики та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій і дистанційного навчання

вивчення рівня готовності та компетентності методичних і педагогічних працівників до вирішення задач комп'ютеризації та інформатизації закладів освіти

забезпечення практичного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій

впровадження комплексу освітніх програм «Сто відсотків»

впровадження комплексної програми інформатизації регіональної системи освіти

створення єдиного інформаційного простору навчальних закладів області

використання складових дистанційної освіти

забезпечення практичного впровадження елементів дистанційного навчання

проведення експериментальної роботи щодо розвитку творчих здібностей обдарованих учнів за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.