Увага! В грудні 2003 року в обласному інституті ППО відбулася нарада-семінар, де представникам районів (міст) була доведена інформація щодо вимог до робіт членів МАН.


Основні вимоги до робіт:
1. Робота друкується шрифтом Times New Roman, розмір - 14 пунктів, колір - чорний, інтервал - півтора.
2. Поля (береги) роботи: ліве - 25 мм, верхнє та нижнє - 20 мм, праве - 10 мм.
3. Поля (береги) тезів: ліве - 25 мм, верхнє - 25 мм, нижнє - 20 мм, праве - 25 мм..
4. Номерація сторінок проводиться арабськими цифрами у верхньому куті правого берега.
5. Шрифт звичайний для всієї роботи, курсив для слів іншомовного походження.
6. Додатки до роботи розміщуються в кінці роботи та номеруються великими літерами. Наприклад А, Б, В, Д,... Для номерації додатків не використовуються літери О, Г, І, Ї, Є, Й, Ч, Ь.