0000: A плюс B

View as PDF

Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Знайти суму цілих чисел \(A\) та \(B\).

Формат вхідних даних

Перший рядок вхідних даних містить ціле число \(N\) \((1 \le N \le 100)\)- кількість тестів.

Далі у \(N\) рядках міститься по два цілих числа \(A,B\) \((-1000 \le A,B \le 1000)\). Числа розділяються пропуском.

Формат вихідних даних

Для кожного тесту в окремому рядку вивести суму чисел \(A\) і \(B\).

Приклад вхідних даних

2
1 3
-1 2

Приклад вихідних даних

4
1

Приклади розв'язків

Python 2

N = int(raw_input())

for _ in xrange(N):
  a, b = map(int, raw_input().split())
  print a + b

Python 3

N = int(input())

for _ in range(N):
  a, b = map(int, input().split())
  print(a + b)

Java

import java.util.*;

public class APlusB {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner in = new Scanner(System.in);

    int N = in.nextInt();
    for (int i = 0; i < N; i++) {
      int a = in.nextInt();
      int b = in.nextInt();
      System.out.println(a + b);
    }
  }
}

C++

#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
  int N;
  cin >> N;

  for (int i = 0; i < N; i++) {
    int a, b;
    cin >> a >> b;
    cout << a + b << endl;
  }
}

C

#include <stdio.h>

int main() {
  int N;
  scanf("%d\n", &N);

  for (int i = 0; i < N; i++) {
    int a, b;
    scanf("%d %d\n", &a, &b);
    printf("%d\n", a + b);
  }
}

PHP

<?php 
  $stdin = fopen('php://stdin', 'r');
  $stdout = fopen('php://stdout', 'w');
  fscanf(STDIN, "%d\n", $n);

  for ($i = 1; $i <= $n; $i++) {
      fscanf(STDIN, "%d %d\n", $a,$b);
      echo $a+$b."\n";
  }
  fclose($stdin);
  fclose($stdout);
?>

PASCAL

var i,n,a,b : integer;
begin
  readln(n);
  for i:=1 to n do begin
    readln(a,b);
    writeln(a+b);
  end;
end.

Comments


 • 0
  LEVARKO  commented on July 4, 2023, 10:55 a.m.

  Коли буде можливість надсилати розв'язки на Java?


  • 0
   Hydra  commented on July 9, 2023, 3:15 p.m.

   Вона вже є


 • 1
  Roma  commented on Feb. 11, 2022, 8:14 p.m.

  Як підраховуються бали? Наприклад на задачі написано 10 балів додається 1 чи 2 бали до рахунку.


  • 1
   zvit  commented on Feb. 18, 2022, 4:50 p.m.

   Є формула, опублікуємо трохи пізніше


 • 0
  Сергій  commented on June 9, 2021, 10:57 a.m.

  Попередні результати не збереглися?


  • 0
   zvit  commented on June 9, 2021, 1:54 p.m.

   десь через тиждень старий сервер буде доступним... Мені не вдалося перейти но нову версію з попередньою базою даних