1000: Площа

View as PDF

Submit solution

Points: 5
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Дано цілі числа \(a\), \(b\) - катети прямокутного трикутника.

Напишіть програму, яка знаходить площу прямокутного трикутника.

Формат вхідних даних

Вхідний потік містить натуральні числа \(a\),\(b\) не більші \(10^6\). Числа розділяються пропуском.

Формат вихідних даних

Вивести площу з двома знаками після коми.

Приклад вхідних даних

4 5

Приклад вихідних даних

10.00

Comments

There are no comments at the moment.