1001: Сума дійсних


Submit solution

Points: 5
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Дано чотири дійсні числа \(a, b, c, d\). Знайти їх суму.

Формат вхідних даних

Вхідний потік містить дійсні числа \(a, b, c, d\). Числа розділяються пропуском та по модулю не більші \(10^9\)

Формат вихідних даних

Вивести результат з чотирма знаками після коми.

Приклад вхідних даних

3 4 2.5 1

Приклад вихідних даних

10.5000

Comments

There are no comments at the moment.