1003: Залишок

View as PDF

Submit solution

Points: 5
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Дано цілі числа \(x, y\). В першому рядку вивести залишок від ділення першого числа на друге, а в другому залишок від ділення другого на перше.

Формат вхідних даних

Вхідний потік містить цілі числа \(x,y\) \((0 < x,y \le 10^9)\). Числа розділяються пропуком.

Формат вихідних даних

В першому рядку вивести залишок від ділення першого числа на друге, а в другому залишок від ділення другого на перше.

Приклад вхідних даних

15 16

Приклад вихідних даних

15
1

Comments

There are no comments at the moment.