1004: Дійсне на частини


Submit solution

Points: 5
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Дано дійсне число \(p\). В першому рядку вивести його заокруглене ціле значення, в другому – його цілу частину, в третьому – його дробову частину (один знак після коми).

Формат вхідних даних

Вхідний потік містить додатне дійсне число \(p\)\((p < 10^{12})\)

Формат вихідних даних

В першому рядку вивести його заокруглене ціле значення, в другому – його цілу частину, в третьому – його дробову частину (один знак після коми).

Приклад вхідних даних

3.5

Приклад вихідних даних

4
3
0.5

Comments

There are no comments at the moment.