1005: Значення виразу

View as PDF

Submit solution

Points: 5
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Дано цілі числа \(x\) та \(y\). Знайти значення виразу:

Формат вхідних даних

Стандартний потік містить цілі числа \(x,y\) \((0 \le x,y < 10^9)\). Числа розділяються пропуском.

Формат вихідних даних

В результаті вивести один знак після коми.

Приклад вхідних даних

3 1

Приклад вихідних даних

29.0

Comments

There are no comments at the moment.