1006: Різниця чисел

View as PDF

Submit solution

Points: 5
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Дано цілі числа \(x\), \(y\). Знайти різницю першого та другого числа.

Формат вхідних даних

Стандартний потік містить цілі числа \(x,y\) \((0 \le x,y \le 10^9)\). Числа розділяються пропуском.

Формат вихідних даних

Вивести одне число - різницю чисел

Приклад вхідних даних

10 4

Приклад вихідних даних

6

Comments

There are no comments at the moment.