1007: Ціла частина

View as PDF

Submit solution

Points: 5
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Дано дійсне число \(N\). Вивести подвоєну його цілу частину.

Формат вхідних даних

Стандартний потік містить \(N\) \((0 \le N < 10^9)\)

Формат вихідних даних

Вивести подвоєну цілу частину \(N\).

Приклад вхідних даних

12.958

Приклад вихідних даних

24

Comments

There are no comments at the moment.