1008: Дробова частина


Submit solution

Points: 5
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Дано дійсні числа \(P\) і \(K\). Дробову частину \(Р\) помножити на \(K\) і вивести результат заокруглений до найближчого цілого.

Формат вхідних даних

Стандарний потік містить чилса \(P\) і \(K\) \((0 \le P,K <10^{12})\). Числа розділяються пропуском.

Формат вихідних даних

Вивести одне ціле число

Приклад вхідних даних

12.1257 1000

Приклад вихідних даних

126

Comments

There are no comments at the moment.