1010: Добуток цифр

View as PDF

Submit solution

Points: 5
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Для заданого двозначного числа знайти добуток його цифр.

Формат вхідних даних

Вхідний потік містить двозначне число

Формат вихідних даних

У вихідний потік вивести добуток цифр

Приклад вхідних даних

34

Приклад вихідних даних

12

Comments

There are no comments at the moment.