1012: Об'єм куба

View as PDF

Submit solution

Points: 5
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Знайти об`єм куба із стороною \(a\).

Формат вхідних даних

Стандартний потік містить натуральне число \(a \le 100\)

Формат вихідних даних

Вивести об'єм куба.

Приклад вхідних даних

2

Приклад вихідних даних

8

Comments

There are no comments at the moment.