1013: Середнє арифметичне

View as PDF

Submit solution

Points: 5
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Дано числа \(x, y\). Знайти їх середнє арифметичне.

Формат вхідних даних

Стандартний потік містить цілі \(x, y\) по модулю не більші 1000.

Формат вихідних даних

Результат вивести з точністю до сотих.

Приклад вхідних даних

2 3

Приклад вихідних даних

2.50

Comments

There are no comments at the moment.