1016: Відрізки

View as PDF

Submit solution

Points: 6
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Дано цілі додатні числа \(A\) i \(B\). На відрізку довжиною \(A\) розмістили максимально можливу кількість відрізків довжиною \(B\) так, що вони не накладаються. Знайдіть довжину незайнятої частини відрізка \(A\).

Формат вхідних даних

Вхідний потік містить цілі числа \(A,B\) \((0 < B < A < 10^6)\). Числа розділяються пропуском.

Формат вихідних даних

Вивести ціле число - довжину незайнятої частини відрізка \(A\).

Приклад вхідних даних

5 2

Приклад вихідних даних

1

Comments

There are no comments at the moment.