1017: Парне-непарне

View as PDF

Submit solution

Points: 5
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Дано ціле число \(Х\).

Формат вхідних даних

Вхідний потік містить ціле числло \(X\) \((0 \le X \le 10^9)\)

Формат вихідних даних

Вивести 'Yes', якщо воно парне, або 'No' коли \(Х\) є непарним.

Приклад вхідних даних

2

Приклад вихідних даних

Yes

Comments

There are no comments at the moment.