1018: Подвоїти більше

View as PDF

Submit solution

Points: 5
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Дано цілі числа \(a\) та \(b\).

Формат вхідних даних

Вхідний потік містить цілі числа \(a,b\) \((a,b < 10^9)\). Числа розділяються пропуском.

Формат вихідних даних

Вивести подвоєне більше число.

Приклад вхідних даних

2 3

Приклад вихідних даних

6

Comments

There are no comments at the moment.