1019: Частка

View as PDF

Submit solution

Points: 6
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Дано ціле числа \(a\). Якщо воно парне – вивести його частку від ділення на 2, інакше 0.

Формат вхідних даних

Вхідний потік містить \(a\) \((0 \le a < 10^9)\)

Формат вихідних даних

Вивести одне число

Приклад вхідних даних

10

Приклад вихідних даних

5

Comments

There are no comments at the moment.