1021: Чи ціле?

View as PDF

Submit solution

Points: 6
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Дано додатне число \(P\). Вивести «Yes», якщо число ціле або «No» в іншому випадку.

Формат вхідних даних

Вхідний потік містить \(P\) \((0 < P < 10^6)\)

Формат вихідних даних

Вивести "Yes" або "No"

Приклад вхідних даних

12

Приклад вихідних даних

Yes

Comments

There are no comments at the moment.