1022: Найбільше та найменше

View as PDF

Submit solution

Points: 8
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Дано цілі числа \(a, b, c, d\). В одному рядку вивести спочатку найменше з них, а потім найбільше.

Формат вхідних даних

Вхідний потік містить чотири цілі числа \(a,b,c,d\) \((0 \le a,b,c,d \le 10^9)\), які розділяються пропуском.

Формат вихідних даних

Вивести в єдиному рядку через пропуск найменше та найбільше з введених чисел

Приклад вхідних даних

4 3 2 1

Приклад вихідних даних

1 4

Comments

There are no comments at the moment.