1024: Номер чверті

View as PDF

Submit solution

Points: 8
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Дано точка з координатами \(x, y\). Точка не лежить на жодній з осей координат. Вивести номер чверті, якій належить задана точка.

Формат вхідних даних

Вхідний потік містить два цілі числа \(x,y\) \((-10^9 \le x,y \le 10^9)\), які розділяються пропуском.

Формат вихідних даних

Вивести номер чверті, якій належить задана точка.

Приклад вхідних даних

2 -8

Приклад вихідних даних

4

Comments

There are no comments at the moment.