1025: Існування трикутника

View as PDF

Submit solution

Points: 8
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Дано цілі \(х, у, z\). Чи існує трикутник з такими сторонами?

Формат вхідних даних

Вхідний потік містить цілі числа \(x,y,z\) \((0 \le x,y,z \le 10^9)\), які розділяються пропуском.

Формат вихідних даних

Вивести "Yes" або "No" - відповідь на поставлене запитання..

Приклад вхідних даних

1 4 5

Приклад вихідних даних

No

Comments

There are no comments at the moment.