1027: Найбільша цифра

View as PDF

Submit solution

Points: 8
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Задано натуральне число \(N\). Визначити найбільшу цифру цього числа.

Формат вхідних даних

Вхідний потік містить натуральне число \(N\) \((1000 \le N < 10000)\)

Формат вихідних даних

Вивести найбільшу цифру

Приклад вхідних даних

1234

Приклад вихідних даних

4

Comments

There are no comments at the moment.