1028: Сума чи різниця

View as PDF

Submit solution

Points: 8
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Задано натуральне число \(N\). Якщо квадрат цього числа дорівнює кубу суми його цифр, то вивести суму цифр числа, а якщо ні, то вивести модуль різниці цифр.

Формат вхідних даних

Вхідний потік містить натуральне \(N\) \((10 \le N < 100)\).

Формат вихідних даних

Вивести одне число - відповідь на поставлену задачу

Приклад вхідних даних

11

Приклад вихідних даних

0

Comments


 • -1
  Den_Bayuk  commented on Dec. 26, 2021, 12:23 p.m.

  Добрий день! А якщо число, яке задає програма перевірки однозначне що з ним зробити? Допоможіть будь-ласка!


  • 1
   zvit  commented on Dec. 26, 2021, 3:30 p.m.

   число двоцифрове