1028: Сума чи різниця


Submit solution

Points: 8
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Задано натуральне число \(N\). Якщо квадрат цього числа дорівнює кубу суми його цифр, то вивести суму цифр числа, а якщо ні, то вивести модуль різниці цифр.

Формат вхідних даних

Вхідний потік містить натуральне \(N\) \((10 \le N < 100)\).

Формат вихідних даних

Вивести одне число - відповідь на поставлену задачу

Приклад вхідних даних

11

Приклад вихідних даних

0

Comments

There are no comments at the moment.