1029: Значення виразу

View as PDF

Submit solution

Points: 8
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Обчислити значення виразу:

Результат вивести з трьома знаками після коми. Якщо вираз обчислити неможливо, то вивести "No".

Формат вхідних даних

Вхідний потік містить \(x\) \((-10^6 < x < 10^6)\)

Формат вихідних даних

Вивести значення виразу або "No".

Приклад вхідних даних

2

Приклад вихідних даних

8.333

Comments

There are no comments at the moment.