1031: Шахи: тура

View as PDF

Submit solution

Points: 8
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Дано координати двох клітинок шахової дошки. Координати задаються числами.

Вивести «Yes», якщо тура може за один хід перейти з однієї клітинки в іншу. В іншому випадку вивести «No».

Формат вхідних даних

Вхідний потік містить чотири цілі числа від 1 до 8 - координати першої та другої клітинки. Числа розділяються пропуском.

Формат вихідних даних

Вивести "Yes" або "No" - відповідь на завдання.

Приклад вхідних даних

3 1 1 2

Приклад вихідних даних

No

Comments

There are no comments at the moment.