1032: Крайні точки

View as PDF

Submit solution

Points: 8
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

На осі Ох вказані три різні точки: \(Х_1, Х_2, Х_3\). Вивести значення тих двох точок, між якими лежить третя. Координати точок є цілими числами.

Формат вхідних даних

Вхідний потік містить три цілі числа \(Х_1, Х_2, Х_3\) \((-10^9 <Х_1, Х_2, Х_3 < 10^9)\), які розділяються пропуском.

Формат вихідних даних

В одному рядку через пропуск вивести координати шуканих точок у порядку зростання координати.

Приклад вхідних даних

2 5 1

Приклад вихідних даних

1 5

Comments

There are no comments at the moment.