1033: Діляться на 5?

View as PDF

Submit solution

Points: 6
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Задаються числа \(a,b,c,d\) із яких хоча б одне закінчується нулем. Вивести числа, які кратні 5.

Формат вхідних даних

Вхідний потік містить цілі числа \(a,b,c,d\) \((0 \le a,b,c,d \le 10^9)\), які розділяються пропуском.

Формат вихідних даних

Вивести числа кратні 5 у порядку їх слідування.

Приклад вхідних даних

5 30 2 15

Приклад вихідних даних

5 30 15

Comments

There are no comments at the moment.