1034: Який трикутник?

View as PDF

Submit solution

Points: 10
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Дано три відрізки із довжинами \( x,y,z\).

Вивести

0, якщо ці відрізки не можуть утворити трикутник;

-1, якщо утворюють довільний трикутник;

1, якщо утворюють прямокутний трикутник.

Формат вхідних даних

Вхідний потік містить три цілі числа \(x,y,z\) \((0 < x,y,z \le 10^6)\), які розділяються пропуском.

Формат вихідних даних

Вивести 0, або 1, або -1 - відповідь на поставлене завдання.

Приклад вхідних даних

3 4 5

Приклад вихідних даних

1

Comments

There are no comments at the moment.