1039: Одиниці

View as PDF

Submit solution

Points: 14
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Задано ціле число \(Х\) записане в десятковій системі числення. Напишіть програму, яка знаходить кількість одиниць, в його двійковому записі.

Формат вхідних даних

У вхідному потоці міститься \(Х\) \((0 \le X \le 10^{20})\) .

Формат вихідних даних

У стандартний вихідний потік вивести кількість одиниць у двійковому записі числа.

Приклад вхідних даних

7

Приклад вихідних даних

3

Comments

There are no comments at the moment.