1040: Max-Min

View as PDF

Submit solution

Points: 14
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Вивчаючи двійкову систему числення, Василько вирішив попрактикуватися, і придумав таку вправу. Він із бітів числа створював найбільше і найменше число, переставляючи біти, після чого знаходив їх різницю. Проте хлопець не знає, чи правильно виконує вправу. Допоможіть йому. Напишіть програму, яка за даним числом N знаходить різницю між найбільшим і найменшим числом, які утворюються із бітів заданого числа.

Пояснення. \(N = 13_{10}\) , в двійковій системі числення - \(1101_2\) , найбільше число \(1110_2 = 14_{10}\) , найменше число \(0111_2 = 7_{10}\). 14-7 =7.

Формат вхідних даних

Вхідний потік містить ціле число \(N\) \((0 \le N < 2^{31})\).

Формат вихідних даних

Вивести одне число - відповідь до вправи Василька.

Приклад вхідних даних

13

Приклад вихідних даних

7

Comments

There are no comments at the moment.