1041: Циклічні зсуви

View as PDF

Submit solution

Points: 14
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Натуральне число n переведемо у двійкову систему числення і утворимо всі ліві циклічні зсуви числа n, при яких перша цифра числа переноситься в кінець числа. Наприклад, якщо n = 11, в двійковій системі буде 1011, його циклічні зсуви: 0111, 1110, 1101, 1011. Максимальне значення m з усіх отриманих у такий спосіб чисел буде мати число 11102 = 1410 . Для заданого числа n визначити максимальне значення m.

Формат вхідних даних

Вхідний потік містить ціле число n (1 ≤ n ≤ 2 ·109).

Формат вихідних даних

Вивести шукане число m.

Приклад вхідних даних

11

Приклад вихідних даних

14

Comments

There are no comments at the moment.