1042: Доповняльний код-1

View as PDF

Submit solution

Points: 14
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Напишіть програму, яка за заданими числами A та n записує подання числа A у n- розрядному двійковому доповняльному коді.

Формат вхідних даних

Перший рядок вхідних даних містить число A, другий рядок - число n, при цьому 2 ≤ n ≤ 16, -2n-1 ≤ A ≤ 2n-1 - 1.

Формат вихідних даних

Програма повинна вивести рядок з N символів, який містить запис числа A у N-розрядному двійковому доповняльному коді, перший символ - старший знаковий розряд.

Приклад вхідних даних

5
8

Приклад вихідних даних

00000101

Приклад вхідних даних

-5 
 8

Приклад вихідних даних

11111011

Comments

There are no comments at the moment.