1043: Доповнюваний код-2

View as PDF

Submit solution

Points: 14
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Дано запис деякого числа у двійковому доповнюваному коді. Виведіть десятковий запис цього числа.

Формат вхідних даних

Вхідний потік містить рядок S (2 ≤ |S| ≤ 16), який складається з 0 та 1.

Формат вихідних даних

Виведіть число в десятковому запису.


Приклад вхідних даних

00000101

Приклад вихідних даних

5


Приклад вхідних даних

11111011

Приклад вихідних даних

-5

Comments

There are no comments at the moment.