1045: Мутанти

View as PDF

Submit solution

Points: 15
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Генетичний код кролика являє собою деяке двійкове число. Небезпечний вірус уражає кролика змінюючи його код. Вірус змінює справа (необов’язково з кінця) одиничні біти на нульові, так щоб утворився неперервний ланцюжок нульових бітів. У фермера Вампірова є N уражених кроликів, допоможіть йому взнати нові генетичні коди кроликів, для кращого та найшвидшого їх лікування. Якщо новий генетичний код кролика 0 – то такий кролик є невиліковним.

Пояснення:
Нехай код ураженого кролика 8610 = 10101102. Новий код 8010 = 10100002. Кролик з кодом 5610 = 1110002 – є невиліковним.

Формат вхідних даних

Перший рядок стандартного потоку містить натуральне число N ( N ≤ 1000 ) – кількість кроликів. У наступному рядку через пропуск записано N натуральних чисел, кожне із яких не перевищує 2∙109

Формат вихідних даних

У перший рядок вихідного стандартного потоку записати через пропуск нові ненульові генетичні коди кроликів, а у другий рядок - кількість невиліковних кроликів.

Приклад вхідних даних

4
23 56 36 86

Приклад вихідних даних

16 32 80
1

Comments

There are no comments at the moment.