1046: Кількість парних

View as PDF

Submit solution

Points: 7
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Дано N цілих чисел. Знайти кількість парних серед них.

Формат вхідних даних

У першому рядку стандартного вхідного потоку міститься \(N\) \((1 \le N \le 1000)\) – кількість чисел.

У наступному рядку через пропуск дано цілі додатні числа не більші 10000, які розділяються пропуском.

Формат вихідних даних

У стандартний вихідний потік вивести кількість парних чисел.

Приклад вхідних даних

5
12 4 2 7 9

Приклад вихідних даних

3

Comments

There are no comments at the moment.