1047: Сума трицифрових

View as PDF

Submit solution

Points: 7
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Дано \(N\) цілих чисел. Знайти суму трицифрових чисел, що є серед даного набору.

Формат вхідних даних

У першому рядку стандартного вхідного потоку міститься ціле \(N\) \((1 \le N \le 1000)\) – кількість чисел.

У наступному рядку через пропуск дано цілі додатні числа не більші 10000, які розділяються пропуском.

Формат вихідних даних

У стандартний вихідний потік вивести суму трицифрових чисел.

Приклад вхідних даних

5
12 4 200 7 101

Приклад вихідних даних

301

Comments


 • 0
  Стахурська_Тетяна  commented on May 23, 2023, 2:29 p.m.

  Доброго дня! Як в цій задачі записати введення чисел в рядок через пропуск? Дякую


  • 0
   zvit  commented on May 23, 2023, 9:58 p.m. edited

   можна так:

   n=int(input())

   a=list(map(int,input().split()))