1048: Непарні до квадрату

View as PDF

Submit solution

Points: 7
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Дано \(N\) цілих чисел. Всі непарні числа підняти до квадрату.

Формат вхідних даних

У першому рядку стандартного вхідного потоку міститься ціле \(N\) \((1 \le N \le 1000)\) – кількість чисел.

У наступному рядку через пропуск дано цілі додатні числа не більші 10000, які розділяються пропуском.

Формат вихідних даних

У стандартний вихідний потік вивести через пропуск квадрати непарних чисел.

Приклад вхідних даних

5
12 4 2 7 9

Приклад вихідних даних

49 81

Comments

There are no comments at the moment.