1060: Кількість досконалих

View as PDF

Submit solution

Points: 11
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Вивести кількість досконалих чисел менших \(N\).

Число називається досконалим, якщо воно дорівнює сумі всіх своїх додатних дільників, окрім самого себе.

Формат вхідних даних

Вхідний потік місить натуральне число \(N\) \((1 \le N \le 30000)\).

Формат вихідних даних

Вивести шукану кількість досконалих чисел.

Приклад вхідних даних

100

Приклад вихідних даних

2

Comments

There are no comments at the moment.