1074: Чи одна цифра?

View as PDF

Submit solution

Points: 8
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Дано натуральне число \(N\). Вивести “Yes”, якщо у записі цього числа є лише одна цифра 2 або “No” в іншому випадку.

Формат вхідних даних

У стандартному потоці міститься \(N\) \((1 \le N \le 2 · 10^9)\).

Формат вихідних даних

У стандартний потік вивести результат.

Приклад вхідних даних

123

Приклад вихідних даних

Yes

Comments

There are no comments at the moment.