1104: Сума від'ємних

View as PDF

Submit solution

Points: 8
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Дана лінійна таблиця розмірності \(N\). Знайти суму від’ємних елементів.

Формат вхідних даних

У першому рядку вхідного потоку задано ціле \(N\) \((1 \le N \le 100)\), у другому через пропуск \(N\) цілих чисел не більших по модулю \(10^9\).

Формат вихідних даних

У стандартний потік вивести результат.

Приклад вхідних даних

5
2 -3 -6 1 2

Приклад вихідних даних

-9

Comments

There are no comments at the moment.