1110: Парні-непарні

View as PDF

Submit solution

Points: 8
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Дана лінійна таблиця розмірності \(N\). Вивести спочатку всі парні числа, а потім – непарні.

Формат вхідних даних

У першому рядку вхідного потоку задано \(N\) \((1 \le N \le 100)\), у другому через пропуск \(N\) цілих чисел \(10^9\).

Формат вихідних даних

У вихідний потік вивести через пропуск N чисел відповідно до умови задачі.

Приклад вхідних даних

5
1 2 3 4 1

Приклад вихідних даних

2 4 1 3 1

Comments

There are no comments at the moment.