1111: Зворотний порядок

View as PDF

Submit solution

Points: 8
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Дана лінійна таблиця розмірності \(N\). Вивести ці числа у оберненому порядку.

Формат вхідних даних

У першому рядку вхідного потоку задано \(N\) \((1 \le N \le 100)\), у другому через пропуск \(N\) цілих чисел не більших \(10^9\).

Формат вихідних даних

У вихідний потік вивести через пропуск \(N\) чисел відповідно до умови задачі.

Приклад вхідних даних

5
1 2 3 4 5

Приклад вихідних даних

5 4 3 2 1

Comments

There are no comments at the moment.